FUNGSI EKOSISTEM.

              Fungsi setiap komponen ekosistem memainkan peranan tertentu.  
                        Komponen tertentu yang merangkumi unsur-unsur alam fizikal seperti                           udara,cahaya , air dan tanah yang menyediakan habitat , tumbuhan                            merupakan sebahagian pengguna penting dan tumbuhan murupakan                            pengeluar fotosintisis yang utama bagi benda hidup dengan ini berlaku                            rantai makanan seperti pengguna premier contohnya rumput akan                            menjadi makanan kepada pengguna sekunder seperti kambing dan                            akhirnya pengguna tertier contohnya harimau akan pupus dan begitulah                            fungsinya ekosistem

 

backclr.gif (6135 bytes)